Таны IP нь Ромын тоонууд дээр

Миний IP юу вэ?

Таны ip хаяг

XVIII.CCVII.CXXXIV.CXXXVIIРомын тоонуудаар илэрхийлэгдсэн тоон систем нь эртний Ромд гаралтай бөгөөд Европ даяар тоонуудаа хойд дундад зуун хүртэлх хугацаанд бичиж хэвших аргыг хэвээр үлдээжээ. Энэ систем дэх тоонууд нь Латин цагаан толгойн үсгийн хослолоор илэрхийлэгддэг. Роман тоонууд дахь таны компьютер IP дугаар нь: XVIII.CCVII.CXXXIV.CXXXVII